jul ili juli

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oblik bez i je pravilniji s obzirom na promenu (jula, julu itd.), ali se danas dopušta i duži oblik.

Isto važi i za jun, juni.