južnokorejski ili južno-korejski


Piše se južnokorejski.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se sastavljeno: gornjomilanovački, latinoamerički, novozelandski, severnoamerički, zapadnoevropski itd.