kašici ili kašiki


Piše se kašici.

Dativ i lokativ od imenice kašika glase kašici. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).