kaučevi ili kauči

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Množina od imenice kauč je kaučevi (kaučevi-kaučeva-kaučevima-kaučeve-kaučevi-kaučevima-kaučevima) ili kauči (kauči-kauča-kaučima-kauče-kauči-kaučima-kaučima).