kazo ili kaz’o

 

Piše se kazô.

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora kazo (= kazao), došo (= došao), išo (= išao), ko (= kao), našo (= našao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): kazô, došô, išô, , našô, rekô, stigô i sl.