kiseli kupus ili kiseo kupus


Piše se kiseli kupus.

Kiseli je pridevski oblik određenog vida, a kiseo oblik neodređenog vida. Pridevom u određenom vidu nešto se identifikuje (odgovara na pitanje KOJI JE?), a pridevom u neodređenom vidu nešto se kvalifikuje (odgovara na pitanje KAKAV JE?). U sastavu dvočlanih ili višečlanih izraza sa opisnim pridevom koji predstavljaju ustaljeni naziv obavezno se upotrebljava određeni pridevski vid: beli slez, crni luk, kiseli krastavac itd.