kiseli kupus ili kiseo kupus

 

Piše se kiseli kupus.

Kiseli je pridev određenog vida, a kiseo pridev neodređenog vida. Pridevom određenog vida nešto se identifikuje (odgovara na pitanje KOJI JE?), a pridevom neodređenog vida nešto se kvalifikuje (odgovara na pitanje KAKAV JE?). Termini su uvek određenog vida: u buretu se nalazi kiseli kupus.