klešta ili klješta


Piše se klešta.

U standardnom jeziku prihvatljivi su samo oblici sa l u primerima kao: klešta, prikleštiti, ukleštiti, ukleštenje, blesak, bleštati, odblesak.
Nestandardno je (inače poznato u narodnom govoru) klješta, priklještiti, uklještiti, uklještenje, bljesak, blještati, odbljesak i sl.