knjizi ili knjigi


Piše se knjizi.

Dativ i lokativ od imenice knjiga glase knjizi. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena g u z ispred i).