kogod ili ko god


Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa zamenicom ko kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači neko: ako kogod hoće, neka uzme.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo ko: neka uzme ko god hoće.