koketerija ili koketarija

 

Piše se koketerija.

Ta imenica preuzeta je iz francuskog jezika, u kojem ona glasi coquetterie.