koketerija ili koketarija

 

Piše se koketerija.

Ta imenica, kojom se označava upadljivo izražavanje želje za dopadanjem, nastojanje da se privuče nečija pažnja, potiče od francuskog coquetterie.