kraci ili krakovi


Pravilno je oboje.

Imenice krak ima i kraću množinu (nom. kraci, gen. kraka, dat.-instr.-lok. kracima, ak. krake) i dužu množinu (nom. krakovi, gen. krakova, dat.-instr.-lok. krakovima, ak. krakove).