kraci ili krakovi

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Množina od imenice krak je kraci (kraci-kraka-kracima-krake-kraci-kracima-kracima) ili krakovi (krakovi-krakova-krakovima-krakove-krakovi-krakovima-krakovima).