Lamanš ili La Manš

 

Piše se Lamanš.

U srpskom jeziku se prema stvorenom običaju piše spojeno (izvorno: La Manche).