Lamanš ili La Manš


Piše se Lamanš.

Izvorno (francuski) La Manche, ali se u srpskom prema stvorenom običaju piše sastavljeno.