Lamanš ili La Manš


Piše se Lamanš.

U srpskom jeziku se prema stvorenom običaju piše spojeno (izvorno: La Manche).