leptiri ili leptirovi


Pravilno je oboje.

Imenice leptir ima i kraću množinu (nom. leptiri, gen. leptira, dat.-instr.-lok. leptirima, ak. leptire, vok. leptiri) i dužu množinu (nom. leptirovi, gen. leptirova, dat.-instr.-lok. leptirovima, ak. leptirove, vok. leptirovi).