lišajevi ili lišaji

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Množina od imenice lišaj je lišajevi (lišajevi-lišajeva-lišajevima-lišajeve-lišajevi-lišajevima-lišajevima) ili lišaji (lišaji-lišaja-lišajima-lišaje-lišaji-lišajima-lišajima).