lozinci ili lozinki

 

Piše se lozinci.

Dativ i lokativ od imenice lozinka glase lozinci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).