ma kad ili makad


Piše se ma kad.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kako, ma koliko itd.
Rečca ma piše se sastavljeno samo u vezniku mada.