ma kad ili makad

 

Piše se ma kad.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kako, ma koliko itd.

Rečca ma piše se spojeno samo u vezniku mada.