ma kako ili makako


Piše se ma kako.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma koliko itd.
Rečca ma piše se sastavljeno samo u vezniku mada.