ma kako ili makako

 

Piše se ma kako.

Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma koliko itd.

Rečca ma piše se spojeno samo u vezniku mada.