magacin ili magazin


Piše se i jedno i drugo.

I magacin i magazin upotrebljavaju se u značenju skladište, s tim što je prvi oblik običniji.
U značenju ilustrovani list upotrebljava se samo imenica magazin (ali je nepotrebno pored izraza časopis, revija, žurnal).