Magbet ili Makbet


Piše se Magbet.

U vlastitim imenima, transkribovanim i samo delimično prilagođenim srpskom pravopisu, najčešće ne treba primenjivati jednačenje suglasnika po zvučnosti (Hongkong, Mekdonald, Redford, Vašington, Zigfrid itd.). U ovom slučaju, međutim, ustalio se oblik s jednačenjem – Magbet (od engleskog Machbet).