manje-više ili manje više


Piše se manje-više.

Udvojeni prilozi (simetrične veze) pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-sutra, gore-dole, kad-tad, kako-tako, koliko-toliko, levo-desno, napred-nazad, ovamo-onamo, ovde-onde, tamo-amo, zbrda-zdola itd.