maslina ili maslinka


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Maslina je naziv i za drvo i za plod.
Maslinka je naziv samo za plod.