minut-dva ili minut dva


Piše se minut-dva.

Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: nedelju-dve, godinu-dve, kilogram-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.