mislilac ili mislioc

 

Piše se mislilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Mislilac je imenica nastala od glagola misliti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – mislilac,

– gen. – mislioca,

– dat. – misliocu,

– aku. – mislioca,

– vok. – mislioče,

– ins. – misliocem,

– lok. – misliocu.

U množini:

– nom. – mislioci,

– gen. – mislilaca,

– dat. – misliocima,

– aku. – mislioce,

– vok. – mislioci,

– ins. – misliocima,

– lok. – misliocima.