mislilac ili mislioc

 

Piše se mislilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (obožavalac, podnosilac, posetilac itd.). Mislilac je imenica nastala od glagola misliti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – mislilac; mislioci

• gen. – mislioca; mislilaca

• dat. – misliocu; misliocima

• aku. – mislioca; mislioce

• vok. – mislioče; mislioci

• ins. – misliocem; misliocima

• lok. – misliocu; misliocima