mislilac ili mislioc


Piše se mislilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (obožavalac, podnosilac, posetilac itd.). Mislilac je imenica nastala od glagola misliti.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – mislilac; mislioci
• gen. – mislioca; mislilaca
• dat.-lok. – misliocu; misliocima
• ak. – mislioca; mislioce
• vok. – mislioče; mislioci
• instr. – misliocem; misliocima