možebiti ili može biti


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca možebiti, koja znači možda, piše se sastavljeno: ona je, možebiti, u pravu.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: može biti da je ona u pravu.