nadole ili na dole

 

Piše se i jedno i drugo.

Prilog nadole, koji znači u pravcu prema dole, na donju stranu, piše se spojeno: krenula je od vrha nadole.

Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: na dole navedene brojeve.