nadole ili na dole


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog nadole, koji znači u pravcu prema dole, na donju stranu, piše se sastavljeno: krenula je od vrha nadole.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: na dole navedene brojeve.