nadomak ili na domak


Piše se nadomak.

To je predlog koji znači sasvim blizu, u blizini: stigli smo nadomak sela.