nadomak ili na domak

 

Piše se nadomak.

To je predlog koji znači sasvim blizu, u blizini: stigli smo nadomak sela.