nagore ili na gore


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog nagore, koji znači u pravcu prema gore, naviše (npr. pogledati nagore) ili u lošem pravcu, u rđavom smislu, na zlo (npr. čas nabolje, čas nagore), piše se sastavljeno.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: spao je sa lošeg na gore.