nakraj ili na kraj

 

Piše se i jedno i drugo.

Predlog nakraj piše se spojeno. Sa rečju u genitivu označava da se nešto nalazi ili biva na krajnjem, graničnom, ivičnom delu čega (kuća nakraj sela, nije joj ni nakraj pameti) ili u neposrednoj blizini, neposredno pored granice čega (grad nakraj mora).

Odvojeno se piše kad se kraj može tumačiti kao imenica u akuzativu: stigli su na kraj puta.