nakraj ili na kraj


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Složeni predlog nakraj piše se sastavljeno. Upotrebljava se s genitivom i označava da se nešto nalazi na krajnjem, završnom, perifernom delu, na samom kraju, na završetku, na periferiji onoga što je označeno pojmom u genitivu (npr. kuća nakraj sela) ili na ivičnom delu, na ivici, rubu onoga što je označeno pojmom u genitivu (npr. sedeti nakraj kreveta).
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: s kraja na kraj.