namernica ili namirnica

 

Piše se i jedno i drugo.

Namernica je ženska osoba namernik (= onaj koji slučajno, u prolazu svrati kod nekoga).

Namirnica je proizvod, artikl koji služi za ljudsku ishranu, prehrambeni proizvod. Ta imenica obično se upotrebljava u množini i često sa atributom životne (životne namirnice).