namernica ili namirnica


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Namernica je ženska osoba namernik (namernik je onaj koji slučajno, u prolazu svrati kod nekoga).
Namirnica je proizvod, artikl koji služi za ljudsku ishranu, prehrambeni proizvod. Ta imenica obično se upotrebljava u množini i često sa atributom životne (životne namirnice).