naoko ili na oko


Piše se i jedno i drugo.

Prilog naoko, koji znači na prvi pogled, naizgled, piše se spojeno: bila je naoko nezainteresovana.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavio je oblogu na oko.