naoko ili na oko


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog naoko, koji znači na prvi pogled, naizgled, piše se sastavljeno: bila je naoko nezainteresovana.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavio je oblogu na oko.