nauštrb ili na uštrb


Piše se nauštrb.

To je prilog koji znači umanjujući nešto, zakidajući na nečemu; na nečiju štetu, na račun (nekoga, nečega): nauštrb svega ostalog; njima nauštrb.