ni od koga ili od nikoga


Piše se ni od koga.

Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom, on se umeće iza ni, pa se ceo spoj piše kao tri reči: ni od koga ne očekujem pomoć.