ni sa kim ili sa nikim

 

Piše se ni sa kim.

Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom, on se umeće iza ni, pa se ceo spoj piše kao tri reči: ne druži se ni sa kim.