ni u koga ili u nikoga

 

Piše se ni u koga.

Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom, on se umeće iza ni, pa se ceo spoj piše kao tri reči: ni u koga ne sumnjam.