nizbrdo ili niz brdo


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog nizbrdo, koji znači niz neku strminu, nadole, piše se sastavljeno: putić vodi nizbrdo do reke.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: sišla je brzo niz brdo.
Isto važi i za uzbrdo, uz brdo.