njuščica ili njuškica


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Njuščica je deminutiv od imenice njuška.
Njuškica je hipokoristik od imenice njuška.
Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.