novembar ili novenbar


Piše se novembar.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi november (prema novem ’devet’).
(U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, novembar je bio deveti mesec.)