novembar ili novenbar

 

Piše se novembar.

Od latinskog november, prema novem (devet).

U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, novembar je bio deveti mesec.