nužan ili nuždan


Piše se nužan.

Od imenice nužda pridev je prvobitno glasio nuždan, nužna, nužno, sa uprošćenjem grupe -ždn-; naknadno se uprošćenje prenelo i u nominativ jednine muškog roda, tako da taj oblik danas glasi nužan.