odbij ili odbi


Piše se odbij.

Imperativ od glagola odbiti (prvo lice jednine prezenta: odbijem) glasi odbij, odbijmo, odbijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.