odbij ili odbi

 

Piše se odbij.

Imperativ od glagola odbiti glasi odbij-odbijmo-odbijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (odbijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.