odgoditi ili odložiti


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol odgoditi znači „ostaviti da se nešto uradi kasnije, pomeriti za docnije”: odgodićemo taj razgovor za sutra.
Glagol odložiti znači „staviti na stranu, spustiti, ostaviti”: ona odloži kaput i sede. Pored toga, upotrebljava se kao sinonim za odgoditi: odložićemo taj razgovor za sutra.