odgoditi ili odložiti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol odgoditi znači ostaviti da se nešto uradi kasnije, pomeriti za docnije: odgodićemo taj razgovor za sutra.
Glagol odložiti znači staviti na stranu, spustiti, ostaviti: ona odloži kaput i sede. Pored toga, upotrebljava se kao sinonim za odgoditi: odložićemo taj razgovor za sutra.