oduvek ili od uvek


Piše se oduvek.

To je prilog koji znači od kada se pamti, odvajkada: oduvek se nalazi tu.