odvajkada ili od vajkada


Piše se odvajkada.

To je prilog koji znači od kada se pamti, oduvek: taj običaj postoji odvajkada.