oportun ili oportunistički


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev oportun znači umestan, prikladan, potreban.
Pridev oportunistički znači koji menja stav prema prilikama, neprincipijelan, prevrtljiv.