paradajz ili paradaiz


Piše se paradajz.

Ta imenica preuzeta je iz (austrijske varijante) nemačkog jezika, u kojem ona glasi Paradeiser (nemačko EI (diftong) prenosi se kao aj).