pijac ili pijaca

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Pijac je imenica muškog roda, a pijaca imenica ženskog roda. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.