podnosilac ili podnosioc

 

Piše se podnosilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Podnosilac je imenica nastala od glagola podnositi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – podnosilac,

– gen. – podnosioca,

– dat. – podnosiocu,

– aku. – podnosioca,

– vok. – podnosioče,

– ins. – podnosiocem,

– lok. – podnosiocu.

U množini:

– nom. – podnosioci,

– gen. – podnosilaca,

– dat. – podnosiocima,

– aku. – podnosioce,

– vok. – podnosioci,

– ins. – podnosiocima,

– lok. – podnosiocima.