podnosilac ili podnosioc

 

Piše se podnosilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (posetilac, poznavalac, prevodilac itd.). Podnosilac je imenica nastala od glagola podnositi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – podnosilac; podnosioci

• gen. – podnosioca; podnosilaca

• dat. – podnosiocu; podnosiocima

• aku. – podnosioca; podnosioce

• vok. – podnosioče; podnosioci

• ins. – podnosiocem; podnosiocima

• lok. – podnosiocu; podnosiocima