podnosilac ili podnosioc

 

Piše se podnosilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (posetilac, poznavalac, prevodilac itd.). Podnosilac je imenica nastala od glagola podnositi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – podnosilac; podnosioci
• gen. – podnosioca; podnosilaca
• dat. – podnosiocu; podnosiocima
• ak. – podnosioca; podnosioce
• vok. – podnosioče; podnosioci
• instr. – podnosiocem; podnosiocima
• lok. – podnosiocu; podnosiocima