pokrij ili pokri


Piše se pokrij.

Imperativ od glagola pokriti (prvo lice jednine prezenta: pokrijem) glasi pokrij, pokrijmo, pokrijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.