ponosi se mnome ili ponosi se sa mnom


Piše se ponosi se mnome.

Predlog s(a) ne upotrebljava se uz instrumental kad on ima značenje sredstva, oruđa ili predmeta radnje: moji roditelji se ponose mnome, oni se stalno bave mnome i sl.