popij ili popi


Piše se popij.

Imperativ od glagola popiti (prvo lice jednine prezenta: popijem) glasi popij, popijmo, popijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.