Portugalija ili Portugal


Piše se Portugalija.

Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemačkim posredovanjem (Portugalien). Originalu inače odgovara Portugal.